Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí zveřejňuje politiku ochrany soukromí pro OFICIALNI-ESTA.CZ

Toto oznámení o ochraně soukromí platí pouze pro informace sesbírané na těchto webových stránkách. Oznamuje vám následující: jaké osobní informace jsou od vás sesbírané prostřednictvím těchto stránek, jak jsou použity a s kým mohou být sdíleny. Jaké možnosti máte k dispozici, pokud jde o použití vašich údajů. Bezpečnostní postup na místě pro ochranu zneužití vaší informace. Jak můžete opravit jakékoliv nepřesnosti v této informaci.

Sběr informací, použití a sdílení

Jsme jedinými vlastníky informací sesbíraných na těchto stránkách. Máme pouze přístup k sesbírání informací, které nám dobrovolně poskytnete e-mailem nebo jiným přímým kontaktem: Neprodáme ani nepronajmeme tuto informaci nikomu. Použijeme vaši informaci abychom vám odpověděli, pokud jde o důvod, proč jste nás kontaktovali. Nebudeme sdílet vaši informaci se žádnou třetí stranou mimo naši organizaci jinak, než je nezbytné ke splnění vašeho požadavku, např. odeslat objednávku. Pokud vás nepožádáte, abychom to nedělali, můžeme vás kontaktovat e-mailem v budoucnu, abychom pověděli o speciálních nabídkách, nových výrobcích nebo službách, nebo změnách v této politice ochrany soukromí.

Váš přístup k informacím a kontrola nad informací

Kdykoliv si od nás můžete vybrat jakékoliv budoucí kontakty. Můžete to udělat kdykoliv kontaktováním nás prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách: Podívat se, jaké údaje o vás máme, pokud je máme. Změnit/opravit jakékoliv údaje, které o vás máme. Umožnit nám zrušit údaje, které o vás máme. Vyjádřit jakékoliv znepokojení, které máte o našem použití vašich údajů.

Bezpečnost

Děláme opatření, abychom chránili vaše informace. Pokud předložíte citlivou informaci prostřednictvím těchto webových stránek, je vaše informace chráněna online i offline. Kdykoliv sbíráme citlivou informaci (jako jsou údaje o kreditní kartě), je tato informace zakódovaná a přenesená k nám bezpečným způsobem. Můžete to ověřit tím, že se podíváte na uzavřenou ikonu zámku ve spodní části vašeho webového prohlížeče, nebo vyhledáte „https” na začátku adresy webových stránek. Tím, že používáme kódování k ochraně citlivých informací přenesených online, chráníme také informaci offline. Pouze zaměstnanci, kteří potřebují informaci k provedení specifické práce (např. fakturace nebo zákaznické služby) jsou zaručeným přístupem k osobně identifikovatelné informaci. Počítače/servery, ve kterých skladujeme osobně identifikovatelné informace jsou udržovány v bezpečném prostředí.

Registrace

Aby mohl používat tyto webové stránky, musí uživatel nejdříve vyplnit registrační formulář. Během registrace je uživatel požádán, aby poskytnul určité informace (jako jméno nebo e-mailovou adresu). Tato informace je použita k tomu, abychom vás kontaktovali o produktech/ službách na našich stránkách, o které jste projevili zájem. Podle vaší volby můžete také poskytnout demografické informace o sobě (jako je pohlaví nebo věk, ale není to nutné.

Objednávky

Informaci o vás si vyžádáme na našem formuláři. Abyste mohli od nás nakoupit, musíte poskytnout kontaktní informace (jako je jméno a e-mailová adresa) a finanční informace (jako je číslo úvěrové karty, datum jejího vypršení). Tato informace je použita pro účely fakturace a plnění vašich objednávek. Pokud máme potíže se zpracováním objednávky, použijeme tuto informaci, abychom vás kontaktovali.

Cookies 

Na těchto webových stránkách používáme „cookies”. Cookie je kousek údaje uložený na pevném disku počítače návštěvníka stránek, který nám pomůže zlepšit náš přístup na naše stránky a označit opakované návštěvníky našich stránek. Například když používáme cookie k vaší identifikaci, nemusíte se přihlašovat heslem více než jednou a tím šetříte čas, když jste na našich stránkách. Cookies nám také mohou umožňovat sledovat a zacílit zájmy našich uživatelů pro zvýšení zážitku z našich stránek. Použití cookie není žádným způsobem spojeno s jakoukoliv osobně identifikovatelnou informací na našich stránkách. Někteří z našich obchodních partnerů mohou používat cookies na našich stránkách (např. inzerenti). Nemáme však žádný přístup k naší kontrole nad těmito cookies. K účtování uživatelům za zboží a služby používáme společnost zpracovávající úvěrové karty. Tyto společnosti si neponechávají, nesdílejí, neskladují ani nepoužívají osobně identifikovatelné informace k žádným druhotným účelům kromě vyplňování vaší objednávky. Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Buďte si prosím vědomi, že nejsme odpovědní za obsah nebo praktiky ohledně ochrany soukromí těchto jiných stránek. Povzbuzujeme naše uživatele, aby si byli vědomí, když opustí naše stránky, a přečetli si prohlášení o ochraně soukromí na jiných stránkách, které sbírají osobně identifikovatelné informace. Pokud cítíte, že se neřídíme touto politikou ochrany soukromí, měli byste nás ihned kontaktovat e-mailem: support@official-esta.com.