Politika dodání

Naše politika dodání je stanovena tak, aby vám, zákazníkovi, vysvětlila, jak poskytujeme službu zpracování na našich webových stránkách.

1- OFICIALNI-ESTA.CZ je soukromou agenturou pro zpracování žádostí o ESTA oprávnění jako třetí strana, a není žádným způsobem spojena s vládou Spojených států amerických.

2- Poskytované služby:

  • ESTA Visa Waiver - vkládání údajů o žádosti a zpracování.
  • Stejný den zpracování a aktualizace stavu.
  • Dodání otvrzení oprávnění e-mailem.
  • Aktualizace informace o žádosti a kontrola stavu po dobu 2 let od obdržení ESTA oprávnění.
  • Zákaznická podpora po telefonu 24 hodin 7 dní v týdnu.

3- OFICIALNI-ESTA.CZ nezaručuje, že budou žádosti přijaté, pouze zpracováváme údaje žádosti zákazníka a začleňujeme je do systému ESTA CBP system.

4- Zákazník je odpovědný za poskytnutí platných a přesných informací o aplikaci, OFICIALNI-ESTA.CZ není odpovědná za žádné odmítnuté žádosti kvůli neplatné nebo nesprávné informaci předložené zákazníkem.

5- Jakmile jsou údaje žádosti předloženy, bude mít OFICIALNI-ESTA.CZ 24 hodin na zpracování žádosti a poskytnutí aktualizace stavu zákazníkovi. Nejsou akceptovány žádné reklamace služeb za nedodané dokumenty s potvrzením cestovního oprávnění do 24 hodin po předložení informace zákazníkem. Zákazník má právo podat reklamaci, pokud neobdržel potvrzující dokument nebo aktualizaci stavu po 24 hodinách.

6- Žádosti mohou být pozdrženy CBP z vícero důvodů, v těchto případech bude zástupce zákaznické služby kontaktovat zákazníka pro koordinaci možného řešení. Stejný případ je, pokud je žádost zamítnuta.

7- Zde poskytované služby souvisí s podáním žádostí ESTA. Cena zpracování žádostí zahrnuje všechny poplatky za službu (až do 77 USD), které závisí na umístění žadatele. Nejsme přidruženi k vládě USA ani velvyslanectví. Poplatek za zpracování zahrnuje 21 USD, které náleží vládě USA za vydání ESTA. Svou žádost můžete podat přímo přeshttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Zakoupením našich služeb souhlasí zákazník se zaplacením poplatku za služby za zavádění dat a asistentské služby, který zahrnuje poplatek 21 USD liber placený OFICIALNI-ESTA.CZ jménem zákazníka celní a hraniční službě a americké vládě za systémový poplatek za ESTA oprávnění.

8- Zákazník také poskytne jednoznačné oprávnění k tomu, aby OFICIALNI-ESTA.CZ spravovala jeho údaje v žádosti a požádala jeho jménem v systému CBP ESTA. Podle naší politiky ochrany soukromí a prohlášení o ochraně soukromí CBP na stránkách: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9- Zákazník potvrzuje, že je oprávněný a právně oprávněný k zaplacení předloženou platební nebo úvěrovou kartou. OFICIALNI-ESTA.CZ bude účtovat na předloženou kartu jeden celkový poplatek a nebude odpovědná za jakékoliv nelegální použití úvěrové informace předložené zákazníkem.

Jakmile je stejný den dokončena naše služba zpracování, což zahrnuje i víkendy a svátky, dodáme vám produkt pouze e-mailem.

Důrazně vám doporučujeme, abyste přidali naši e-mailovou adresu orders@official-esta.com na vaši bílou listinu, aby bylo zajištěno, že náš e-mail nebude odmítnutý kvůli přeplněné schránce.

PDF soubory se dají přečíst pomocí využití programu Adobe reader, který si můžete stáhnout zdarma.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně naší dodací politiky, kontaktujte nás prosím e-mailem (support@official-esta.com). Odpovíme vám do 24 hodin.

Naše služba zpracování je považovaná za dodanou jejím předáním e-mailem. Doporučujeme vám, abyste si si sebou vzali vytištěnou kopii vašeho oprávnění k cestě, protože některé aerolinie budou chtít vidět její kopii při odbavení.