Podmínky

Níže naleznete podmínky stanovené naší společností OFICIALNI-ESTA.CZ, která se řídí zákony Spojeného království.

Společnost zpracovává žádost podle požadavků a žádostí klienta a není odpovědná za žádné nesprávné informace, které byly poskytnuty. Společnost vynaloží veškerou snahu k získání správného víza ve specifickém období. Společnost však není odpovědná za následující věci, které se mohou přihodit na velvyslanectví; Odmítnutí vydání víza, odmítnutí přijetí žádosti, vydání nesprávného víza, zpoždění ve zpracování víza.

Pokud by společnost způsobila jakoukoliv výše uvedenou chybu nebo opomenutí, pak je odpovědnost společnosti přísně omezena na náklady výměny váza nebo vrácení všech zaplacených poplatků a společnost nemůže přijmout žádnou odpovědnost za následné ztráty, jako je, ale nejen to: ztráta zisku/příjmu, ušlé ceny za let.

Právo na zrušení

Jakmile jste u nás předložili vaši žádost online nebo přes telefon, předpokládá se, že jste souhlasili s tím, že že můžeme ihned začít se zpracováním vaší žádosti a poskytováním našich služeb. Následkem toho nebudete mít žádné právo na zrušení podle ochrany práv spotřebitele (prodej na dálku) Předpis 2013 ("The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013). Je to proto, že podle Předpisu 36(1)(a) and 37(1)(a) ztrácíte svoje právo na zrušení, pokud souhlasíte, že můžeme začít poskytovat tuto služby během stornovacího období.

Vlastnictví

Webové stránky OFICIALNI-ESTA.CZvlastní a provozuje společnost sweet startup ltd. Pokud nesouhlasíte, abyste byli vázaní a dodržíte tyto podmínky, nevstupujte na tyto stránky ani je nepoužívejte.

Omezení používání

Nesmíte používat tyto stránky nebo služby na nich nebo prostřednictvím nich nabídnuté k osobnímu zisku a nesmíte prodávat ani poskytovat jakékoliv třetí straně, nebo jinak z nich profitovat, žádné služby ani informace (ani žádnou jejich změnu, přepracování nebo analýzu), které jsou k dispozici na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Bezpečnost

Vyhrazujeme si právo čas od času: (a) změnit a/nebo zavést nová a/nebo dodatečná bezpečnostní opatření bez oznámení; (b) přechodně stáhnout a/nebo omezit dostupnost těchto stránek jakýmkoliv osobám; a (c) provést vše ostatní, co věříme, že je nezbytné k uchování bezpečnosti a integrity těchto stránek a informací obdržených v databázích těchto stránek.

Přesnost a obsah stránek

Používáme přiměřeně odbornost a péči při kompilování informací dostupných na těchto stránkách a prostřednictvím jich. Avšak určité informace mohou být kompilované a/nebo poskytované námi třetí straně, která není členem naší sítě. OFICIALNI-ESTA.CZ nepřijímá odpovědnost za přesnost jakékoliv informace, která je získaná od jakékoliv třetí strany. Navíc může dojít k chybám a opomenutím v informacích přípustných na těchto stránkách a jejich prostřednictvím kvůli řadě faktorů, které jsou spojené s jakýmkoliv systémem spojeným s Internetem a které nejsou v rámci naší přiměřené kontroly. Informace může být například ovlivněná chybou stroje, software nebo provozovatele, nebo nesprávnou činností ve spojitosti s přenosem dat. Vzhledem k tomu je informace poskytovaná „taková, jaká je“ a měli byste se vždy pokoušet ověřit přesnost jakékoliv informace získané z těchto stránek předtím, než se na ni spolehnete.
Tyto stránky jsou dynamické a v důsledku toho se může čas od času změnit bez předchozího oznámení jejich obsah a celkový dojem.

Omezené oprávnění a vlastnictví

Máte zaručenu omezenou licenci na stahování materiálů obsažených na této stránce do osobního počítače, a tisknutí pevné kopie těchto materiálů pouze pro vaši osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že nejsou porušena veškerá autorská práva, obchodní značka a další značková upozornění.
Uložit jako výslovně a specificky povolené v těchto podmínkách veškeré překlady, opětovná zaslání, distribuci a jiné použití materiálů obsažených na těchto stránkách a v jejich databázích nebo na jiných internetových stránkách nebo médiích je přísně zakázáno. Máte také zakázáno: (a) vkládat tuto stránku nebo nějakou její část na jiné stránky; nebo (b) představování této stránky na jiném serveru; nebo (c) používat technologie automatizovaného zachycení obrazovky nebo stírání obrazovky k získání informací jakéhokoliv druhu z těchto stránek.
Záruka této omezené licence je podmíněná vaším souhlasem s ní a souladem se všemi těmito podmínkami.
Software (pokud je) zpřístupněné ke stažení z těchto webových stránek buď vlastníme, nebo na ně máme licenci. Můžete používat pouze tento software v souladu s licencí pro konečného uživatele, spojenou s tímto software, nebo tam, kde žádná taková licence není, máte zaručenu nevýlučnou, nepřenosnou licenci k použití uvedeného software pro používání těchto stránek v souladu s těmito podmínkami.
Celé autorské právo a veškeré další práva k duševnímu vlastnictví a vlastnická práva jakéhokoliv druhu týkající se nějakým způsobem těchto stránek (včetně, avšak nejen, těch práv, které se týkají jejich obsah, označení a služeb, software a veškerých dalších materiálů na nich a prostřednictvím nich dostupných), které nemáte podle těchto podmínek zaručeny a jsou tímto výslovně vyhrazeny pro stránky OFICIALNI-ESTA.CZ nebo, v případě jakékoliv jiné značky, názvů a log uvedených na těchto stránkách, jejich příslušným vlastníkům.

Váš souhlas

Používáním těchto stránek dáváte souhlas OFICIALNI-ESTA.CZ se zpracováním a přenosem (jak uvnitř, tak vně EHP) údajů o uživateli, které potřebujeme k poskytování vám této služby a umožňují vám používat tyto stránky a obdržet vaše ESTA oprávnění.

Politika dodání

Naše politika dodání je stanovena tak, aby vám, zákazníkovi, vysvětlila, jak poskytujeme službu zpracování na našich webových stránkách.

1- OFICIALNI-ESTA.CZ je soukromou agenturou pro zpracování žádostí o ESTA oprávnění jako třetí strana, a není žádným způsobem spojena s vládou Spojených států amerických.

2- Poskytované služby:

 • ESTA Visa Waiver - vkládání údajů o žádosti a zpracování.
 • Stejný den zpracování a aktualizace stavu.
 • Dodání otvrzení oprávnění e-mailem.
 • Aktualizace informace o žádosti a kontrola stavu po dobu 2 let od obdržení ESTA oprávnění.
 • Zákaznická podpora po telefonu 24 hodin 7 dní v týdnu.

3- OFICIALNI-ESTA.CZ nezaručuje, že budou žádosti přijaté, pouze zpracováváme údaje žádosti zákazníka a začleňujeme je do systému ESTA CBP system.

4- Zákazník je odpovědný za poskytnutí platných a přesných informací o aplikaci, OFICIALNI-ESTA.CZ není odpovědná za žádné odmítnuté žádosti kvůli neplatné nebo nesprávné informaci předložené zákazníkem.

5- Jakmile jsou údaje žádosti předloženy, bude mít OFICIALNI-ESTA.CZ 24 hodin na zpracování žádosti a poskytnutí aktualizace stavu zákazníkovi. Nejsou akceptovány žádné reklamace služeb za nedodané dokumenty s potvrzením cestovního oprávnění do 24 hodin po předložení informace zákazníkem. Zákazník má právo podat reklamaci, pokud neobdržel potvrzující dokument nebo aktualizaci stavu po 24 hodinách.

6- Žádosti mohou být pozdrženy CBP z vícero důvodů, v těchto případech bude zástupce zákaznické služby kontaktovat zákazníka pro koordinaci možného řešení. Stejný případ je, pokud je žádost zamítnuta.

7- Zde poskytované služby souvisí s podáním žádostí ESTA. Cena zpracování žádostí zahrnuje všechny poplatky za službu (až do 77 USD), které závisí na umístění žadatele. Nejsme přidruženi k vládě USA ani velvyslanectví. Poplatek za zpracování zahrnuje 21 USD, které náleží vládě USA za vydání ESTA. Svou žádost můžete podat přímo přeshttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Zakoupením našich služeb souhlasí zákazník se zaplacením poplatku za služby za zavádění dat a asistentské služby, který zahrnuje poplatek 21 USD liber placený OFICIALNI-ESTA.CZ jménem zákazníka celní a hraniční službě a americké vládě za systémový poplatek za ESTA oprávnění.

8- Zákazník také poskytne jednoznačné oprávnění k tomu, aby OFICIALNI-ESTA.CZ spravovala jeho údaje v žádosti a požádala jeho jménem v systému CBP ESTA. Podle naší politiky ochrany soukromí a prohlášení o ochraně soukromí CBP na stránkách: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9- Zákazník potvrzuje, že je oprávněný a právně oprávněný k zaplacení předloženou platební nebo úvěrovou kartou. OFICIALNI-ESTA.CZ bude účtovat na předloženou kartu jeden celkový poplatek a nebude odpovědná za jakékoliv nelegální použití úvěrové informace předložené zákazníkem.

Jakmile je stejný den dokončena naše služba zpracování, což zahrnuje i víkendy a svátky, dodáme vám produkt pouze e-mailem.

Důrazně vám doporučujeme, abyste přidali naši e-mailovou adresu orders@official-esta.com na vaši bílou listinu, aby bylo zajištěno, že náš e-mail nebude odmítnutý kvůli přeplněné schránce.

PDF soubory se dají přečíst pomocí využití programu Adobe reader, který si můžete stáhnout zdarma.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně naší dodací politiky, kontaktujte nás prosím e-mailem (support@official-esta.com). Odpovíme vám do 24 hodin.

Naše služba zpracování je považovaná za dodanou jejím předáním e-mailem. Doporučujeme vám, abyste si si sebou vzali vytištěnou kopii vašeho oprávnění k cestě, protože některé aerolinie budou chtít vidět její kopii při odbavení.

Popření a omezení ručení

(a) Kromě toho, jak může být stanoveno v těchto podmínkách, jsou tyto stránky, jejich obsah a jakékoliv jejich použití, pro které se rozhodnete, chráněny a povoleny bez jakýchkoliv námitek nebo záruk, ať už vyjádřených nebo mlčky předpokládaných, a popíráme veškeré tyto námitky a záruky, pokud je to povoleno zákonem. Nezaručujeme, že informace obsažená na těchto stránkách nebo prostřednictvím nich zpřístupněná je dostačující, kompletní, přesná a aktuální ani nezaručujeme, že tyto stránky (nebo jejich část) budou vždy přístupné, plně funkční a bez chyb a virů. Obdobně, pokud souhlasíte, že jediná pro vás dostupná náprava porušení těchto podmínek bude porušení smlouvy podle těchto podmínek.
(b) S výhradou odstavce (d) uvedeného níže, ale jinak až pokud je povoleno zákonem, vylučujeme a nejsme odpovědní za veškeré ztráty, poškození a odpovědnost (zda nebo ne způsobené naší nedbalostí) za celou promarněnou dobu, a veškerou ztrátu/deformaci údajů, veškerou ztrátu zisku, příležitostí a dobrého jména firmy, a veškeré nepřímé, následné a penální ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto stránek a/nebo informací na nich nebo jakýchkoliv služeb prostřednictvím nich poskytovaných, jakýmkoliv způsobem vyplývající, pokud je ve smlouvě, z občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), zákona nebo jinak, a i když to bylo přiměřeně předvídatelné nebo jsme si byli vědomi možnosti této odpovědnosti ze ztráty/škody.
(c) S výhradou odstavce (d) uvedeného níže, ale jinak až pokud je povoleno zákonem, naše celková souhrnná odpovědnost podle těchto podmínek pokud jde o přímou ztrátu a škodu a jinou přímou odpovědnost, jakýmkoliv způsobem vyplývající, pokud je ve smlouvě, z občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), zákona nebo jinak bude omezena na reklamaci nebo řadu souvisejících reklamací ve výši 100 liber.
(d) Nic v těchto podmínkách použití nebude omezovat naši odpovědnost za:
(i) ztrátu nebo poškození smrtí nebo úrazem osoby způsobenou naší nedbalostí; nebo
(ii) jakékoliv podvodné nesprávné interpretace provedené námi nebo těmi, kdo jsou pod naší kontrolou.
(e) Pokud používáte tyto stránky jako spotřebitel, pak ani v těchto podmínkách použití žádným způsobem neomezí vaše zákonná práva.

Politika vrácení peněz

Protože tyto webové stránky zavedly systém Instant Payment Notification (IPN) system, který umožňuje, aby byla služba zpracována ihned po zaplacení poplatku za zpracování, provozujeme politiku No REFUND (Žádné vrácení peněz. Náklady žádosti o ESTA oprávnění jsou nevratné, A pokud by se zdvojily US ESTA oprávnění a buď existují, nebo jsou pro cestující zjištěny, nejsme schopni vydat vrácení peněz.

Bereme v úvahu výjimečné okolnosti, pokud by se stalo něco, co je mimo naši kontrolu a zvážíme vrácení peněz pouze do případ od případu. Pošlete nám prosím e-mail na support@official-esta.com.

Oddělitelnost

Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto podmínek použití kdykoliv zjištěno, že je neplatné soudem, soudním dvorem nebo jiným tribunálem kompetentního soudu, nebo jinak odmítnuté jako nevynutitelné, toto rozhodnutí nezbaví platnosti zbytek těchto podmínek použití. Tyto podmínky použití budou považované za pozměněné modifikováním nebo oddělením těchto ustanovení, pokud je nutné k prokázání jejich platnosti, zákonnosti a vynutitelnosti při zachování jejich záměru, nebo, pokud to není možné, nahrazením jiným ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné, což materiálně učiní jejich záměr platným. Jakékoliv neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude oddělitelné od těchto podmínek použití tak, aby nebyla ovlivněna platnost nebo vynutitelnost zbývajících ustanovení, nebo platnost příslušných ustanovení v jakékoliv jiné jurisdikci.

Celá dohoda

Tyto podmínky použití nahrazují veškeré předcházející dohody, ujednání a prohlášení (kromě těch, odpovědnost za které není vyloučena) mezi námi pokud se týče vašeho používání těchto stránek a vytvářejí celou dohodu mezi námi týkající se toho stejného.

Změna podmínek použití

Můžeme tyto podmínky použití čas od času změnit, přizpůsobit nebo jinak měnit (z bezpečnostních, právních nebo regulačních důvodů, nebo aby odrážely aktualizace nebo změny ve službách nebo funkčnosti těchto stránek) bez předchozího upozornění. Vaše pokračující používání těchto stránek vytvoří soulad s těmito změněnými podmínkami použití a měli byste je před dalším používáním těchto stránek překontrolovat.

O nás

Tyto stránky jsou vám dané k dispozici společností sweet startup ltd a jsou ©OFICIALNI-ESTA.CZ, 37 Warren Street, London, England, W1T 6AD. Veškerá práva jsou vyhrazena.
Naše běžná pracovní doba je od 09:00 do 18:00 v pracovní dny kromě svátků.
Můžete nás kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo použitím „kontaktujte nás“ na těchto stránkách.

Různé

Tyto podmínky použití nevytvářejí ani nejsou považovány za vytvoření společného podniku, joint venture nebo pracovní smlouvy mezi vámi a námi.
Nesmíte postoupit, prodat licenci, smlouvu nebo jinak přenést nebo obchodovat s jakýmikoliv vašimi právy nebo závazky podle těchto podmínek použití bez našeho předchozího písemného souhlasu.
Názvy v těchto podmínkách použití jsou pouze pro usnadnění a nemají být brané v úvahu při interpretaci těchto podmínek použití.

Ukončení

Vyhrazujeme si právo zablokovat váš přístup k těmto stránkám ihned a bez oznámení, pokud, v dobré víře, věříme, že jste nedodrželi některé z těchto podmínek použití.

Práva třetích stran

Nikdo jiný, než by a my nebude mít žádné právo podle Zákona o smlouvách 199 (Práva třetích stran) k vynucení jakékoliv podmínky z těchto podmínek použití, bez ohledu na to, že zda byla tato osoba nebo věc označena jménem, jako člen skupiny lidí nebo odpovídající konkrétnímu popisu. K zabránění pochybností nic v tomto článku neovlivní práva jakéhokoliv přípustného nabyvatele nebo příjemce.

Rozhodné právo

Použití těchto stránek a služby se řídí anglickým právem a vy neodvolatelně souhlasíte s předložením jakékoliv reklamace nebo námitky týkajících se nebo ve spojení s těmito stránkami (a jakékoliv používání těchto stránek nebo služeb a/nebo prostřednictvím jich nabídnutých příležitostí) k nevýlučné jurisdikci anglických soudů.

Pas a vízum

Pro tuto informaci musíte konzultovat příslušné velvyslanectví nebo konzulát. Požadavky se mohou změnit a měli byste zavčas ověřovat aktuální situaci před odletem. Litujeme, že nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost, pokud vám byl zapovězen vstup na let nebo do země kvůli nedodržení z vaší strany toho, že máte správný pas, vízum nebo jiné doklady požadované leteckou společností, úřadem nebo zemí. Zdraví: Doporučení očkování pro cestu se mohou kdykoliv změnit a měli byste se poradit se svým lékařem ohledně aktuálních doporučení před vaším odletem. Zdravotní požadavky pro vaši prázdninovou destinaci jsou načrtnuty v části letáčku o zdraví nazvané průvodce cestujícího zdravím“ (T4). Jste odpovědní za to, abyste si zajistili vešité potřebné léky a dodržovali veškeré lékařské rady týkající se vaší cesty.
Používání webových stránek anebo nabízených služeb uživatelem je za přísného pochopení toho, že webové stránky a nabízené služby se nezabývají radami ohledně překladu a neměli byste se na ně spoléhat při jakémkoliv rozhodování ohledně cesty nebo jiném rozhodování. Informace obsažené na těchto webových stránkách anebo jiné nabízené služby jsou poskytovány bez záruk vyjádřených nebo implikovaných pokud je o přesnost, vhodnost k účelu, kompatibilitu nebo bezpečnost jakýchkoliv složek webových stránek anebo nabízených služeb. Společnost nezaručuje nepřetržitou dostupnost webových stránek anebo nabízených služeb ani to, že jakákoliv fakta nebo prohlášení obsažená na těchto stránkách budou bezchybná.


Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí zveřejňuje politiku ochrany soukromí pro OFICIALNI-ESTA.CZ

Toto oznámení o ochraně soukromí platí pouze pro informace sesbírané na těchto webových stránkách. Oznamuje vám následující:

 • Jaké osobní informace jsou od vás sesbírané prostřednictvím těchto stránek, jak jsou použity a s kým mohou být sdíleny.
 • Jaké možnosti máte k dispozici, pokud jde o použití vašich údajů.
 • Bezpečnostní postup na místě pro ochranu zneužití vaší informace.
 • Jak můžete opravit jakékoliv nepřesnosti v této informaci.

Sběr informací, použití a sdílení

Jsme jedinými vlastníky informací sesbíraných na těchto stránkách. Máme pouze přístup k sesbírání informací, které nám dobrovolně poskytnete e-mailem nebo jiným přímým kontaktem: Neprodáme ani nepronajmeme tuto informaci nikomu. Použijeme vaši informaci abychom vám odpověděli, pokud jde o důvod, proč jste nás kontaktovali. Vaše informace nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, kromě toho, když je to nutné k vykonání vaší objednávky, např. k odeslání objednávky nebo zpracování platby.

Váš přístup k informacím a kontrola nad informací

Kdykoliv si od nás můžete vybrat jakékoliv budoucí kontakty. Můžete to udělat kdykoliv kontaktováním nás prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách:

 • Podívat se, jaké údaje o vás máme, pokud je máme.
 • Změnit/opravit jakékoliv údaje, které o vás máme.
 • Umožnit nám zrušit údaje, které o vás máme.
 • Vyjádřit jakékoliv znepokojení, které máte o našem použití vašich údajů.

Bezpečnost

Děláme opatření, abychom chránili vaše informace. Pokud předložíte citlivou informaci prostřednictvím těchto webových stránek, je vaše informace chráněna online i offline. Kdykoliv sbíráme citlivou informaci (jako jsou údaje o kreditní kartě), je tato informace zakódovaná a přenesená k nám bezpečným způsobem. Můžete to ověřit tím, že se podíváte na uzavřenou ikonu zámku ve spodní části vašeho webového prohlížeče, nebo vyhledáte „https” na začátku adresy webových stránek. Tím, že používáme kódování k ochraně citlivých informací přenesených online, chráníme také informaci offline. Pouze zaměstnanci, kteří potřebují informaci k provedení specifické práce (např. fakturace nebo zákaznické služby) jsou zaručeným přístupem k osobně identifikovatelné informaci. Počítače/servery, ve kterých skladujeme osobně identifikovatelné informace jsou udržovány v bezpečném prostředí.

Objednávky

Požádáme vás o povinné informace, abychom vykonali vaši objednávku podle našich Podmínek a ujednání. Tyto informace nepoužíváme k marketingovým účelům. Chcete-li nám odeslat objednávku, musíte poskytnout osobní, kontaktní, cestovní a biometrické informace (jako např. celé jméno, datum narození, adresu, e-mailovou adresu, informace o cestovním pasu, itinerář atd.) a také finanční informace (jako např. číslo kreditní karty, údaje o vypršení atd.). Pokud narazíme na potíže se zpracováním objednávky, kontaktujeme vás pomocí vašich kontaktních informací.

Cookies 

Soubory cookie jsou textové soubory umístěné na váš počítač pro sbírání standardního protokolu internetu a informací o chování návštěvníků. Tyto informace se používají ke sledování používání webových stránek návštěvníkem a k vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách. Používání souborů cookie není spojeno s osobně identifikovatelnými informacemi na našich stránkách. Tato stránka používá dva typy souborů cookie: analytické soubory cookie a soubory cookie stránek. Soubory cookie stránek jsou zásadní pro zpracování vaší objednávky a používání webových stránek. S používáním analytických souborů cookie můžete vyjádřit výslovný nesouhlas pomocí následujícího odkazu:

Ostatní webové stránky

Používáme společnost pro zpracování plateb, která fakturuje uživatelům zboží a služby, a společnost pro upozornění na e-mail, která posílá e-mailem upozornění ohledně objednávek. Tyto společnosti neuchovávají, nesdílí, neukládají ani nepoužívají osobně identifikovatelné informace k žádným druhotným účelům kromě vykonání vaší objednávky a dodržují GDPR, kde je to vyžadováno zákonem.

Odkazy

Tam, kde tyto stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran, byste si měli být vědomi, že nemusíme kontrolovat stránky dosažené těmito odkazy. Nejsme odpovědní za obsah nebo praktiky ohledně ochrany soukromí stránek, které nekontrolujeme. Existence odkazu na těchto stránkách neobsahuje žádný souhlas nebo schválení jakéhokoliv zboží, služeb, vyjádření nebo jiných materiálů jakéhokoliv druhu dostupné na těchto stránkách nebo prostřednictvím nich, které nekontrolujeme, ani nemáme žádnou odpovědnost za názory třetích stran (pokud jsou) vyjádřené na těchto stránkách nebo prostřednictvím nich.

Pokud cítíte, že se neřídíme touto politikou ochrany soukromí, měli byste nás ihned kontaktovat e-mailem: support@official-esta.com.