Odmítnutí

Electronický systém cestovní registrace provádí kontrolu podaných informací a srovnává je s databázemi zákonodárných úřadů. Všichni cestující, kteří plánují cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu mají za povinnost si tímto systémem opatřit elektronickou registraci cesty před vstupem na palubu letadla nebo lodě.

Pokud byla žádost o elektronickou registraci pro cestu schválena, znamená to, že jste způsobilí k cestě, nezaručuje vám ale nárok ke vstupu a přijetí do Spojených států v rámci bezvízového programu. Po příletu do Spojených států projdete vstupní kontrolou v místě vstupu, provedenou pracovníkem Úřadu celní a hraniční ochrany USA (United States Customs and Border Protection), který je oprávněný rozhodnout, že nemůžete vstoupit v rámci bezvízového programu nebo z jakéhokoli důvodu v souladu se zákony Spojených států.

Rozhodnutí o zamítnutí elektronické žádosti o cestovní registraci vám nebrání požádat o vízum k cestě do Spojených států.

Veškeré informace, poskytnuté vámi samotnými nebo autorizovanou třetí stranou ve vašem zastoupení, musí být pravdivé a správné. Elektronickou cestovní registraci lze kdykoli zrušit z jakéhokoli důvodu , jako např. zjištění nových informací, jež mají vliv na oprávnění ke vstupu. Jestliže do žádosti o elektronickou cestovní registraci, podané vámi nebo vaším jménem, vědomě a úmyslně uvedete nesprávné, podvodné informace a prohlášení, může se na vás vztahovat správní nebo trestní postih.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vám bude v rámci programu bezvízového styku a na základě žádosti o přijetí povolen vstup do Spojených států v místě příjezdu rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA, nebudete tím mít během své návštěvy právo přijmout zaměstnání nebo navštěvovat školu či representovat cizí informační média. Nesmíte požádat o: 1) změnu nepřistěhovaleckého statutu, 2) prodloužení pobytu nebo 3) úpravu na dočasný nebo trvalý pobyt, s výjimkou nároku dle § 245(c)(4) Zákona o přistěhovalectví a národnosti. Důsledkem porušení těchto podmínek je DEPORTACE.