Vízum pro New York

Publikováno: Mar 27, 2019, Upraveno: Nov 09, 2019 | Tagy: USA Visa, Žádost o vízum USA, USA vízové požadavky

Pokud máte zájem o vízum pro cestu do New Yorku nebo o bezvízový styk ESTA, pak vám tento krátký článek poskytne informace potřebné pro vaši příslušnou žádost.

New York – město, které nikdy nespí. New York je jednou z nejobdivovanějších turistických atrakcí po celém světě. Město navštíví každoročně přes 54 milionů cizinců a amerických turistů. Není tedy divu, že si získalo sympatie turistů z celého světa. Toto obrovské město je rozloženo v oblasti o rozloze 28 000 akrů a zahrnuje 14 mil veřejných pláží. V New Yorku je mnoho atrakcí, které okouzlí každého turistu. Kromě toho jsou tyto atrakce tak rozmanité, že město má něco pro jedince každého věku a zájmu. Co je nejdůležitější, město je magicky melodické se svou obrovskou hudební kulturou a historií. New York City je známé svou kulinářskou kulturou, která je velmi pestrá. Dokonce i ta nejvzácnější ze vzácných kuchyní je ve městě snadno dostupná. Vízum pro návštěvu New Yorku nebo bezvízový styk bude nutné získat před cestou do New Yorku.

Program bezvízového styku ESTA

Program bezvízového styku (Visa Waiver Programme – VWP) má usnadnit držitelům pasů některých zemí vstup do New Yorku bez nutnosti žádat o vízum. V současné době existuje 39 zemí, které jsou členy programu bezvízového styku. Jedinci, kteří chtějí navštívit New York na méně než 90 dní, buď pro účely cestovního ruchu, pro obchodní účely, pro účely tranzitu nebo pro léčebné účely, mohou mít právo na získání tohoto povolení. Osvobození od vízové povinnosti ESTA je vydáváno až na dobu dvou let nebo do data vypršení platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve.

Existují některé další požadavky, které je třeba splnit, aby byli cestující způsobilí pro program bezvízového styku, jsou uvedeny níže:

SCHVÁLENÉ OBCHODNÍ ÚČELY

 • Konzultace s obchodními partnery
 • Účast na vědecké, vzdělávací, odborné nebo obchodní konvenci nebo konferenci
 • Účast na krátkodobém výcviku (nesmí vám být v New Yorku placeno z jakéhokoli zdroje s výjimkou výdajů souvisejících s vaším pobytem)
 • Vyjednávání smlouvy

SCHVÁLENÉ TURISTICKÉ CÍLE

 • Turistika
 • Dovolená
 • Návštěva přátel nebo příbuzných
 • Lékařská péče
 • Účast na společenských akcích organizovaných bratrskými, sociálními nebo služebními organizacemi
 • Účast amatérů na hudebních, sportovních nebo podobných akcích nebo soutěžích, pokud nejsou placeni za účast. Zapsání do krátkého kurzu, nikoliv v rámci získání titulu (např. dvoudenní kurz vaření na dovolené)

ÚČELY CESTY, KTERÉ NEJSOU POVOLENY V RÁMCI PROGRAMU BEZVÍZOVÉHO STYKU

 • Studium, za kredity
 • Zaměstnání
 • Práce v rámci zahraničního tisku, rozhlasu, filmu, žurnalistiky nebo jiného informačního média
 • Trvalé bydliště ve Spojených státech

Dodatečné požadavky

 1. Návštěvník musí mít oprávnění ESTA (Electronic System for Travel Authorisation). ESTA je zřízená služba automatizovaného webového systému Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) a Celní a hraniční ochrany (CBP), která umožňuje cestovat bez víza do New Yorku buď za turistickými nebo obchodními účely.
 2. Na území Států můžete vstoupit pouze, pokud cestujete v rámci schválené letové nebo námořní trasy.
 3. Pokud jste byli někdy v minulosti odmítnuti pro vstup na hranicích, nemusíte mít nárok na získání ESTA, pokud vám byla odmítnuta žádost o vízum do USA.
 4. Musíte mít elektronický cestovní pas.

Turistická víza, obchodní víza a návštěvnická víza

Pokud nemáte nárok na udělení víza v rámci programu ESTA nebo si přejete zůstat v New Yorku více než 90 dní, budete potřebovat obchodní vízum B1, turistické vízum B2 nebo návštěvnické vízum B1-B2. Existují různé kategorie víz pro návštěvníky, které jsou klasifikovány podle účelu návštěvy.

 • Kategorie B1 – Obchodní účely, vedení schůzí, vypořádání majetku.
 • Kategorie B2 – Turismus, dovolená, volnočasové aktivity a jiné účely návštěvy.

Proces podání žádosti

Chcete-li požádat o vízum, je stanoven určitý počet kroků, které je třeba dodržet. Někdy se detaily těchto pokynů může lišit v závislosti na zemi, odkud o vízum žádáte.

 1.  Vyplňte online žádost o vízum – Nejprve musíte vyplnit online žádost o vízum, a to formulář DS-160. Po úspěšném vyplnění žádosti se dostanete na stránku s potvrzením; je potřeba si tuto stránku s potvrzením vytisknout. Jsi povinni si tento výtisk přinést s sebou k pohovoru.
 2. Naplánujte si rozhovor – Musíte si naplánovat schůzku na velvyslanectví nebo konzulátu USA ve vaší rodné zemi. Poté budete muset čekat na telefonický hovor od pracovníka vízového úřadu. Není dán žádný určený čas, kdy hovor obdržíte. Čas hovoru závisí na mnoha faktorech, jako je vaše poloha, sezóna a kategorii víza. Proto musíte požádat o vízum předem.
 3. Uschovejte si povinné dokumenty – a) Platný pas, b) Stránku s potvrzením o formuláři DS 160, c) Potvrzení o zaplacení poplatku, d) Foto
 4. Rozhovor na velvyslanectví/Schůzka – Po skončení pohovoru se úředník rozhodne, zda jste způsobilí pro získání víza či nikoliv. Po vašem vízovém rozhovoru možná budete muset na požádání poskytnout další dokumenty. Tak na to buďte připravení. Po schválení vašeho víza musíte zaplatit poplatek za vystavení víza. Brzy obdržíte svůj pas i své vízum.

Pokud jste držitelem cestovního pasu ze země zahrnuté do pragramu bezvízového styku a chcete získat ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se svou žádostí, nebo navštivte stránku FAQ, kde se o ESTA dozvíte více.

Zažádejte o ESTA

Podíl

FacebookTwitterYoutube

Zažádejte o ESTA

ESTA je povolení ke vstupu, které potřebuje každý cestující, který po moři nebo letecky navštíví Spojené státy za účelem turistiky, tranzitní nebo služební cesty na dobu kratší než 90 dní.

Zažádejte o ESTA