Jak mohu aktualizovat svoji žádost o ESTA?

Publikováno: Nov 11, 2019, Upraveno: Nov 11, 2019 | Tagy: Aktualizace ESTA, Chyba na ESTA

Úvod

Aktualizace ESTA zajišťuje, že má CBP přehled o změnách vašich cestovních plánů nebo dalších souvisejících informací. Neaktualizování či nesledování stavu vaší žádosti o ESTA před cestou do USA může způsobit potíže na hranici. Stav požadované platby vaší žádosti určí, jaké informace mohou být na vaší žádosti o ESTA aktualizovány.

Co mohu v žádosti o ESTA aktualizovat před provedením platby

Před odesláním elektronické žádosti o cestovní povolení s požadovanou platbou můžete aktualizovat veškeré údaje na žádosti kromě čísla pasu a země vydávající cestovní pas. Můžete zobrazit a potvrdit číslo pasu a zemi jeho vydání, ale už nemůžete tyto údaje změnit. Pokud jste v těchto údajích udělali chybu, budete muset odeslat novou žádost o ESTA. Budete dotázáni, zda si přejete stávající žádost přepsat. Tento fakt bude potřeba potvrdit.

Co mohu v žádosti o ESTA aktualizovat po provedení platby

Žádost o ESTA je většinou zpracována ihned po zpracování platby. Poté bude žádosti přidělen jeden ze tří stavů: „Povolení schváleno“, „Cesta nepovolena“ nebo „Čeká na zpracování“.

Žádosti, které jsou ve stavu „Povolení schváleno“ nebo „Čeká na vyřízení“ – jediná pole, která mohou být upravena u čekajících a schválených žádostí je kontaktní e-mailová adresa a adresa žadatele v USA.

Žádosti, které jsou ve stavu „Cesta nepovolena“ – nebudete moci provádět v žádosti žádné změny. Budete muset buď podat novou žádost se správnými údaji, nebo pokud jste udělali chybu v odpovědi na otázky týkající se způsobilosti k získání ESTA č. 2 až 9, můžete kontaktovat tým ESTA a požádat o změnu a opravu chyby ve své žádosti o ESTA.

Často kladené dotazy o aktualizaci ESTA

Obdržel(a) jsem nový cestovní pas, co mám dělat?

Pokud se změnil pas, který jste použili pro žádost o ESTA, vypršela mu platnost, nebo jste jej ztratili, je potřeba proces žádosti o povolení zopakovat a získat tak nové povolení ESTA.

Ve své žádosti o ESTA jsem udělal(a) chybu v čísle pasu, datu vydání nebo datu vypršení platnosti. Jak to mohu opravit?

Všichni žadatelé mají příležitost projít si znovu informace ještě před odesláním žádosti a zajistit tak jejich úplnou správnost. Před odesláním platby ještě můžete své údaje změnit. To se týká všech informací kromě čísla pasu a země vydání pasu.

Do žádosti o ESTA jsem zapomněl(a) uvést své prostřední jméno, co mám dělat?

Pokud se vaše prostřední jméno nezobrazuje v žádosti v sekci „Křestní jméno“, budete muset odeslat novou žádost o ESTA.

Mohu aktualizovat své jméno na povolení ESTA, když se změnilo vlivem sňatku či rozvodu?

Pokud se z jakéhokoli důvodu změnily vaše osobní údaje před odjezdem do Spojených států, budete muset odeslat novou žádost o ESTA.

Musím aktualizovat svoji žádost o ESTA, pokud jsem byl(a) v poslední době usvědčen(a) ze spáchání trestného činu?

Pokud již vaše odpovědi na otázky týkající se způsobilosti k obdržení ESTA vztahující se k historii trestných činů, imigraci či drogové historii již nejsou aktuální, budete muset odeslat novou žádost o ESTA s údaji, které co nejpřesněji odpovídají vaší aktuální situaci.

Potřebuji aktualizovat svoji žádost, ale zapomněl(a) jsem číslo své žádosti, co mám dělat?

Číslo své žádosti získáte zpět kontrolou stavu své žádosti o ESTA, kdy zadáte všechny požadované informace kromě čísla žádosti. Pro kontrolu stavu budete potřebovat následující údaje:

  • Číslo pasu
  • Datum narození
  • Země vydání pasu
  • Datum vydání pasu
  • Datum vypršení platnosti pasu

Systém vám poskytne číslo vaší žádosti a zavede vás na stránku, kde můžete změnit kontaktní e-mailovou adresu žadatele a adresu žadatele v USA.

Závěr

Aktualizací své žádosti o ESTA se vyhnete problémům během vaší cesty do Spojených států. Řádná kontrola zadaných údajů ještě před odesláním žádosti napomůže rychlému vyřízení vaší žádosti bez zbytečných potíží a zdržení. V případě změny cestovního pasu, jména nebo informací týkajících se způsobilosti k získání oprávnění ESTA je třeba zažádat o nové povolení ESTA alespoň 72 hodin před odjezdem do Spojených států.

Pokud jste držitelem pasu země účastnící se Programu bezvízového styku a přejete si získat povolení ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se žádostí nebo se podívejte na často kladené otázky a zjistěte o ESTA více

Zažádejte o ESTA

Podíl

FacebookTwitterYoutube

Zažádejte o ESTA

ESTA je povolení ke vstupu, které potřebuje každý cestující, který po moři nebo letecky navštíví Spojené státy za účelem turistiky, tranzitní nebo služební cesty na dobu kratší než 90 dní.

Zažádejte o ESTA