Jaké otázky jsou ve formuláři ESTA?

Publikováno: Apr 01, 2019, Upraveno: Apr 09, 2019 | Tagy: Formulář ESTA, Aplikace ESTA, ESTA Otázky, Průvodce ESTA

Formulář žádosti o ESTA je spravován Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost. Účelem formuláře je shromáždit podstatné množství informací, aby mohla Celní a hraniční ochrana USA zkontrolovat podrobnosti žadatele v celé řadě mezinárodních teroristických, no-fly a trestních databází. Americký personál je ohleduplný vzhledem k času uchazeče, protože pokud by byl formulář ESTA příliš časově náročný a těžkopádný, pak ztratil účel online autorizace pro cestování, protože složitý formulář by mohl turisty odradit do cestování do Spojených států. Otázky týkající se formuláře ESTA tedy odrážejí nutnost získání základních informací, které potvrdí, že žadatel nepředstavuje značné riziko pro veřejnou bezpečnost Spojených států.

Následující tabulka může být použita jako reference pro otázky v každé sekci formuláře ESTA (zdroj: https://www.cbp.gov/)

Oddíl žádosti o ESTA

Pole otázek pro ESTA

INFORMACE O ŽADATELI/PASU

Příjmení, křestní jméno, pohlaví, pseudonymy, datum narození, město narození, země narození, číslo pasu, země občanství, číslo občanského průkazu, datum vydání pasu, datum vypršení platnosti pasu, země vydávající pas, byl vám někdy vydán cestovní pas nebo občanský průkaz od jiné země? Pokud ano, uveďte zemi vydání, typ dokumentu, číslo dokumentu a rok vypršení platnosti.

JINÉ OBČANSTVÍ/STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Jste nyní občanem nebo státním příslušníkem jiné země? Pokud ano, uveďte zemi občanství/státní příslušnosti, jak jste získali občanství/státní příslušnost této země? Byli jste někdy občanem nebo státním příslušníkem jiné země? Pokud ano, uveďte občanství/státní příslušnost.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Jste členem programu CBP Global Entry Program? Pokud ano, uveďte PASSID/číslo členství

RODIČE

Křestní jméno a příjmení obou rodičů

KONTAKTNÍ INFORMACE

Řádek adresy 1, řádek adresy 2, číslo bytu, město, stát/provincie/region, země, typ telefonu, telefonní číslo, e-mailová adresa

SOCIÁLNÍ SÍTĚ (VOLITELNÉ)

Poskytovatel/Platforma, Identifikátor sociálních médií

INFORMACE O ZAMĚSTNÁNÍ

Máte stávající nebo předchozí zaměstnavatele? Pokud ano, uveďte název zaměstnání, jméno zaměstnavatele, řádek adresy 1, řádek adresy 2, město, stát/provincii/region, zemi, telefon

ZADEJTE CESTOVNÍ INFORMACE

Probíhá vaše cesta do USA v rámci přestupu na cestě do jiné země? Pokud ano, uveďte informace v následujícím oddílu:

KONTAKTNÍ INFORMACE V USA

Jméno, řádek adresy 1, řádek adresy 2, číslo bytu, město, stát, telefonní číslo

ADRESA PŘI POBYTU V USA

Řádek adresy 1, řádek adresy 2, číslo bytu, město, stát, telefonní číslo

KONTAKTNÍ INFORMACE V USA PRO PŘÍPAD NOUZE

Příjmení, křestní jméno, e-mailová adresa, telefon,

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBILOSTI

  1. Máte fyzickou nebo duševní poruchu; nebo jste užíváte drogy či jste závislí; nebo máte v současné době některou z následujících chorob (přenosné nemoci jsou specifikovány podle oddílu 361 (b) zákona o veřejné zdravotní péči): cholera, záškrt, infekční tuberkulóza, mor, plané neštovice, žlutá zimnice, virové hemoragické horečky včetně Eboly, Lassa, Marburg a krymsko-konžské horečky, závažné akutní respirační onemocnění přenosné na jiné osoby, které mohou způsobit úmrtí.
  2. Byli jste někdy zatčeni nebo odsouzeni za trestný čin, který vedl k vážnému poškození majetku nebo vážnému poškození jiné osoby nebo orgánu státní správy?
  3. Porušili jste někdy jakýkoliv zákon týkající se vlastnictví, užívání nebo distribuce nelegálních drog?
  4. Snažíte se zapojit do teroristické činnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?
  5. Vykonali jste někdy podvod nebo se vydávali za jiné osoby, abyste získali vízum nebo vstoupili do Spojených států, nebo pomohli někomu jinému získat vízum?
  6. Momentálně hledáte zaměstnání ve Spojených státech nebo jste byli dříve zaměstnáni ve Spojených státech bez předchozího souhlasu americké vlády?
  7. Bylo vám někdy odepřeno vízum pro USA, o které jste požádali se svým momentálním nebo předchozím cestovním pasem, nebo vám byl někdy odepřen přístup do USA?
  8. Zdrželi jste se někdy ve Spojených státech delší dobu, než vám bylo povoleno americkou vládou?
  9. Cestovali jste nebo jste byli přítomni v Iráku, Sýrii, Íránu, Súdánu, Libyi, Somálsku nebo Jemenu 1. března 2011 nebo později?

INFORMACE O ŽADATELI/PASU

První část formuláře se zaměřuje na základní informace o žadateli, včetně jména a příjmení. Tato část také požaduje informace o podrobnostech pasu žadatele spolu s informacemi o jiných národnostech a o všech příslušných dokumentech potvrzujících další státní příslušnost. Při zadávání těchto údajů buďte opatrní, neboť se jedná o informace, ve kterých dělají žadatelé často chyby, které povedou k neplatnosti vašeho potvrzení ESTA, neboť podrobnosti o žádosti ESTA musí odpovídat údajům v pasu. Dalšími běžnými chybami je vynechání prostředního jména v poli Křestní jméno a také zadání křestního jméno místo příjmení a naopak.

JINÉ OBČANSTVÍ/STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tato část požaduje informace o minulých a současných občanstvích. Má-li žadatel jiné občanství, musí uvést způsob získání občanství a poskytnout informace o zemi, ve které je občanem, ať už je se jedná o občanství trvající nebo dřívější.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Celní a hraniční ochrana (CBP) má program Global Entry Program pro rychlé bezpečnostní prověrky. Cestující jsou prověřováni a předběžně schvalování, a tudíž požadování za cestující s nízkým rizikem. Členové programu mohou vstoupit do Spojených států prostřednictvím automatizovaných kiosků na různých letištích v USA.

RODIČE

V této části budete muset poskytnout informace o vašich rodičích, včetně jejich křestních jmen a příjmení. Pokud jsou tyto informace neznámé, použijte osoby, které se o vás staraly, když jste byli mladí, nebo jednoduše zadejte "NEZNÁMÉ", pokud nemáte rodiče ani pečovatele.

KONTAKTNÍ INFORMACE

V této části žádosti o ESTA jsou požadovány standardní kontaktní informace o adrese. CBP pravděpodobně nepoužije vaši adresu pro korespondenci. Vaše e-mailová adresa bude použita pro komunikaci týkající se vaší žádosti o ESTA.

SOCIÁLNÍ MÉDIA (VOLITELNÉ)

Společnost CBP zahrnula tento oddíl v roce 2016, aby shromáždila informace o sociálních médiích žadatele. Tyto podrobnosti nejsou v současné době vyžadovány, i když mohou být vyžadovány v budoucnu, pokud se získané informace budou považovat za užitečné při určování bezpečnostních rizik.

INFORMACE O ZAMĚSTNÁNÍ

Sekce Informace o zaměstnání ve formuláři ESTA obsahuje otázky týkající se jména zaměstnavatele a kontaktních informací. Tyto informace jsou požadovány, protože poskytují CBP přehled o vaší pracovní situaci. Ačkoli se tyto informace pravděpodobně nepoužijí pro schvalování nebo odmítání aplikací ESTA, pravděpodobně budou využívány pohraničními úředníky, kteří mohou návštěvníkům na hranicích položit otázky ohledně účelu svého pobytu v USA a ohledně návratu do své domovské země.

KONTAKTNÍ INFORMACE V USA

Cestující, kteří přicházejí do USA z jiných důvodů než pro tranzitní účely, budou muset poskytnout své kontaktní informace v USA, včetně adresy a telefonního čísla. Pokud žadatel nemá kontaktní osobu v USA, může poskytnout údaje o organizaci nebo hotelu v USA. Tyto otázky ESTA umožňují společnosti CBP určit, kde bude uchazeč pravděpodobně během své návštěvy pobývat, a poskytnou podrobnosti o návštěvě návštěvníka.

ADRESA PŘI POBYTU V USA

Informace v této části mohou být stejné jako v předchozím případě, pokud například turista navštíví New York a má k dispozici pouze kontaktní informace o hotelu. V případě cestujících z obchodními účely, kteří přijíždějí kvůli vyjednávání smlouvy, by mělo být zadáno jméno kontaktní osoby v jedné části a informace o hotelu nebo ubytování v další.

KONTAKTNÍ INFORMACE V USA PRO PŘÍPAD NOUZE

V případě, že má žadatel lékařskou pohotovost a nemá příbuzné, společnost CBP tyto informace použije k tomu, aby kontaktovala osobu, jejíž kontaktní informace žadatel o ESTA zadal.

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBILOSTI

Těchto 9 otázek typu ano/ne ve formuláři ESTA určují způsobilost cestujících. Otázky pokrývají řadu témat určených k rozhodování, zda žadatel představuje riziko kvůli svému osobnímu zdraví, kriminální historii, drogové historii, aktivitám souvisejícím s terorismem, úsilí o zaměstnání v USA, přistěhovalectví do USA a vízové historii, stejně jako cestovní historii do vybraných zemí v Africe a na Středním východě. Odpověď "ano" na některou z těchto otázek v žádosti o ESTA bude s největší pravděpodobností vést k odmítnutí žádosti, i přesto vyplňujte formulář pravdivě a pečlivě.

VZDANÍ SE PRÁV

Žadatelé budou také muset vyplnit oddíl "Vzdaní se práv", který v podstatě uvádí, že žadatel se vzdává svých práv na odvolání nebo přezkoumaní jakéhokoli rozhodnutí vykonané Celní a hraniční kontrolou v rámci žádosti o ESTA. Přijetí tohoto zproštění práv je vyžadováno pro podání žádosti ESTA.

ODDÍL CERTIFIKACE

V tomto oddílu žadatel o ESTA souhlasí s tím, že pochopil otázky ve formuláři a zodpověděl je pravdivě a správně podle svých nejlepších znalostí a přesvědčení. Přijetí tohoto potvrzení je vyžadováno k odeslání žádosti o ESTA.

Závěr

Ačkoli vyplnění formuláře při žádosti o ESTA vypadá jako triviální úkol, měli by se žadatelé zamyslet na svými odpověďmi na otázky obsažené v tomto formuláři. Naštěstí mohou žadatelé přezkoumat své odpovědi před odesláním formuláře, který CBP zpracuje, a proto se žadatelům doporučuje, aby dvakrát zkontrolovali informace, které zadali.

Pokud jste držitelem cestovního pasu ze země zahrnuté do pragramu bezvízového styku a chcete získat ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se svou žádostí, nebo navštivte stránku FAQ, kde se o ESTA dozvíte více.

Zažádejte o ESTA

Podíl

FacebookTwitterGoogle+Youtube

Zažádejte o ESTA

ESTA je povolení ke vstupu, které potřebuje každý cestující, který po moři nebo letecky navštíví Spojené státy za účelem turistiky, tranzitní nebo služební cesty na dobu kratší než 90 dní.

Zažádejte o ESTA

Tweets

Archiv