ESTA pro turistické účely

Publikováno: Oct 21, 2019, Upraveno: Oct 21, 2019 | Tagy: ESTA požadavky, ESTA pro cestovní ruch

Úvod

ESTA je bezvízové povolení, které může být využito cestujícími, kteří vlastní pas jedné ze zemí účastnících se programu bezvízového styku, pro návštěvu Spojených států na dobu nepřekračující 90 dnů. Povolení ESTA je vydáváno na dobu dvou let, nebo do dne vypršení platnosti daného cestovního pasu – podle toho, která událost nastane dříve.

ESTA umožňuje vycestovat do USA za různými turistickými účely, jako je objevování památek, dovolená, návštěvy u přátel nebo příbuzných, lékařské ošetření, stejně jako účast na sociálních či služebních událostech nebo amatérských a neplacených hudebních, sportovních a dalších událostech a soutěžích. Dovolené je také krátkodobé stadium v rámci rekreačních kurzů, a to za předpokladu, že kredity obdržené za absolvování takového kurzu se nezapočítají do studia pro obdržení titulu.

Příklady situací, kdy je ESTA vhodnou volbou pro turistické účely

Příklad 1

Jste turista s pasem vydaným ve Spojeném Království a váš kamarád vlastní australský pas. Oba poletíte letadlem z Londýna do New Yorku a poté přejedete do Kanady. ESTA bude vhodným cestovním povolením pro vás oba, pokud celková doba strávená na území Kanady, Mexika, Spojených států a přilehlých ostrovů a teritorií nepřesáhne 90 dnů.

Příklad 2

Držitel francouzského pasu si přeje navštívit Spojené státy z Francie a zúčastnit se třídenního neakreditovaného kurzu vaření v Los Angeles. Poté si přeje strávit pár týdnů cestováním po východním pobřeží USA. ESTA bude vhodným cestovním povolením pro návštěvu této osoby.

Příklad 3

Držitelka italského pasu si přeje vycestovat z Itálie do USA za účelem účasti na amatérské soutěži v karate, kde není oceněným vyplácena žádná výhra. Pro tuto cestující je ESTA vhodným cestovním dokumentem.

Další požadavky ESTA

Cestující, kteří si přejí obdržet povolení ESTA pro turistické účely, by se měli seznámit s požadavky ESTA ještě před podáním žádosti. Stejně tak je dobré být obeznámen s podrobnostmi o Programu bezvízového styku.

Zamítnutí a nezpůsobilost

Zamítnutí žádostí o ESTA nejsou odvolatelné. Žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta nebo kteří nejsou způsobilí k získání povolení ESTA, mohou stále zažádat o turistické vízum typu B-2.

Omezení

Prodloužení pobytu či změna stavu – není možné prodloužit si platnost povolení ESTA ani zažádat o změnu kategorie víza, pokud se nacházíte na území Spojených států. Jiné žádosti o vízum nebo následné žádosti o ESTA musejí být podány mimo území USA. Žadatelé by mohli ohrozit schválení svých budoucích žádostí o ESTA nebo vízum v případě, že by zůstali na území Spojených států déle než 90 dnů na základě povolení ESTA.

Účel cesty – povolení ESTA nemůže být využito, pokud se cestující chystá v USA studovat za akademické kredity, pracovat za mzdu nebo pracovat v médiích (radiu, tisku, filmu, atd.). ESTA neplatí v případě placených soutěží či exhibicí před platícím publikem. Povolení ESTA nemůže být využito ani při snaze o získání trvalého či přechodného pobytu na území USA delšího než 90 dnů.

Přípustnost

Schválené povolení ESTA nezaručuje vstup do Spojených států za turistickými účely. Úřad pro cla a ochranu hranic (CBP) má možnost zamítnout vstup osobě se chváleným povolením ESTA z důvodů, jako je neproclené zboží, poskytnutí zavádějících informací v žádosti o ESTA nebo z jakýchkoli jiných důvodů, které vzbuzují podezření na porušení imigračních a bezpečnostních zákonů USA. Pokud je vám na hranicích zamítnut přístup, nemáte nárok na odvolání.

Lékařské ošetření v USA

Plánované lékařské ošetření – pokud máte naplánované lékařské vyšetření v USA, můžete být na hranicích požádáni o důkaz o plánovaném ošetření. Jakákoli forma důkazu by měla být dostačující. Důkazy by měly obsahovat dokumenty o zdravotní diagnóze a důvod ošetření na území USA. Jinou formou důkazu může být dopis od lékaře či chirurga sídlícího v USA, který obsahuje detaily o léčbě, finančních nákladech, délce procedury včetně prognózy a předpokládané době zotavení. Výhodný je i důkaz o tom, že si cestující výkon hradí prostřednictvím svých vlastních prostředků – např. bankovní výpisy nebo jiné typy dokumentů potvrzující platbu lékařského ošetření.

Neplánované lékařské ošetření – zdravotní komplikace, ke kterým může dojít v průběhu výletu do USA, budou ošetřeny místními zdravotníky. Náklady na jakékoli naplánované ošetření bude hrazeno buď z cestovního pojištění, nebo zaplaceno kdykoli před nebo po ošetření.

Závěr

Existuje řada turistických účelů, které jsou v rámci Programu bezvízového styku podporovány. ESTA umožňuje způsobilým cestujícím pohodlné a přístupné možnosti získání online cestovního povolení pro návštěvu Spojených států za takovými účely.

Pokud jste držitelem pasu země účastnící se Programu bezvízového styku a přejete si získat povolení ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se žádostí nebo se podívejte na často kladené otázky a zjistěte o ESTA více

Zažádejte o ESTA

Podíl

FacebookTwitterYoutube

Zažádejte o ESTA

ESTA je povolení ke vstupu, které potřebuje každý cestující, který po moři nebo letecky navštíví Spojené státy za účelem turistiky, tranzitní nebo služební cesty na dobu kratší než 90 dní.

Zažádejte o ESTA

Tweets