ESTA pro cestující s několika cestovními pasy či vícenásobným státním občanstvím

Publikováno: Nov 04, 2019, Upraveno: Nov 04, 2019 | Tagy: Požadavky ESTA, USA vízum

Úvod

Získání potřebných dokumentů pro cestu do USA může být i pro cestující, kteří vlastí jeden cestovní pas. A co teprve cestující, kteří mají cestovních pasů vice. Tento článek poskytuje potřebné informace pro ty, kteří vlastní několik cestovních pasů a chtějí zjistit vice informací o požadavcích v rámci Programu bezvízového styku pro získání povolení ESTA.

Jaký je rozdíl mezi vízem a bezvízovým stykem?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization), je forma bezvízového styku, která umožňuje držitelům cestovních pasů ze zemí účastnících se Programu bezvízového styku vstoupit na území USA na období nepřesahující 90 dnů. Zažádat si o povolení ESTA lze online. Vyplnění formuláře žádosti zabere asi 10 minut a schválení vám přijde do 72 hodin. Z těchto důvodů je ESTA jednoduchým a pohodlným řešením pro cestující, kteří vyráží do Spojených států za účelem turismu, obchodu, lékařského ošetření či za tranzitními účely.

Pokud nejste způsobilí k získání povolení ESTA na základě požadavků ESTA, nebo vám byla žádost o ESTA zamítnuta, vízum pro vstup do USA bude vaší další možností. Americké vízum vyžaduje vyplnění formuláře DS-160, stejně jako návštěvu amerického konzulátu nebo ambasády za účelem rozhovoru o vaší předchozí cestovní historii a cílech vaší cesty do USA. V případě žádosti o vízum musíte počítat také s časem potřebným pro fyzické vytvoření víza v pasu a jeho odeslání zpět žadateli. Celý proces žádosti o vízum může trvat od několika týdnů po několik měsíců.

Nezávisle na tom, zda se rozhodnute zažádat o povolení ESTA nebo o vízum, při vstupu do USA už musí být ve vašem pasu schválené povolení ESTA nebo vízum pro USA.

Jsem státním příslušníkem více zemí, které jsou součástí programu pro získání ESTA, kterou z nich mám uvést ve formuláři?

Po vaši žádost o ESTA můžete použít kterýkoli ze svých pasů. Pas z této země byste pak měli používat i nadále po další žádosti o ESTA nebo o vízum, jelikož tak zabráníte vzniku zpoždění či potíží, které by mohli vzniknout po změně pasu.

Mám více státních občanství, z nichž jedno vypršelo. Co mám uvést ve formuláři?

Zadejte nenovější informace o pasu bez ohledu na jiné pasy, které stále vlastníte.

Jsem státním příslušníkem určité země, ale nemám pas vydaný v této zemi. Co mám uvést do formuláře?

Pokud jste státním příslušníkem určité země, ale nemáte pas vydaný v této zemi, je stale potřeba uvést toto další občanství. Ve formuláři všem můžete zanechat pole „Číslo pasu“ pro toto státní občanství prázdné, nebo jej vyplňte nulami.

Jsem občanem USA a zároveň držitelem pasu vydaného v zemi, která je součástí Programu bezvízového styku. Co mám uvést do formuláře?

Pokud jste občanem USA nebo držitelem amerického pasu, nemusíte o povolení ESTA žádat. Pro vstup do USA použijte svůj americký pas, stejně tak učiňte při návštěvě jiných zemí.

Závěr

Držení několika pasů či státních občanství může být matoucí při podávání žádosti o bezvízový styk či vízum. Pokud jste držitelem pasu alespoň jedné země v rámci Programu bezvízového styku a země, která se programu neúčastní, budete způsobilí k získání povolení ESTA. Pokud jste občanem USA a současně držitelem pasu jedné ze zemí účastnících se programu, nepotřebujete povolení ESTA a měli byste cestovat se svým americkým pasem. Pokud byla vaše žádost o ESTA zamítnuta nebo nejste způsobilí k jejímu získání, můžete si stále zažádat o vízum typu B2 (turistické) nebo B1 (obchodní).

Pokud jste držitelem pasu země účastnící se Programu bezvízového styku a přejete si získat povolení ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se žádostí nebo se podívejte na často kladené otázky a zjistěte o ESTA více

Zažádejte o ESTA

Podíl

FacebookTwitterYoutube

Zažádejte o ESTA

ESTA je povolení ke vstupu, které potřebuje každý cestující, který po moři nebo letecky navštíví Spojené státy za účelem turistiky, tranzitní nebo služební cesty na dobu kratší než 90 dní.

Zažádejte o ESTA