Cestování do Spojených států s nezletilými

Publikováno: Oct 28, 2019, Upraveno: Oct 28, 2019 | Tagy: Rodina ESTA, ESTA pro nezletilé

Úvod

Rodiče a zákonní zástupci by měli být obeznámeni s omezeními týkajícími se cestování do USA s dětmi či nezletilými osobami. V americkém imigračním zákoně je za dítě považován jedinec mladší 18 let věku. Úřad pro clo a ochranu hranic (CBP) vyžaduje poskytnutí dokumentace, která potvrzuje, že děti vstupují do USA na základě souhlasu rodičů či zákonného zástupce.

Jaké dokumenty potřebuji jako svobodný rodič nebo zákonný zástupce pro vstup na území USA?

Následuje seznam dokumentů, které úřad CBP vyžaduje na hranicích:

1) Pas dítěte – platný a úplný cestovní pas vydaný zemí, jejíž státní občanství dítě má, musí být předložen, pokud není dítě občanem USA a přilétá letadlem z jiné země.

2) Písemný souhlas – pokud není dítě v doprovodu obou rodičů, jednoho svobodného rodiče či zákonného(ých) zástupce(ů), musí mít souhlas podepsaný oběma rodiči či svobodným rodičem. Souhlas musí obsahovat jméno(a) rodiče(ů), adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, stejně jako podrobnosti o itineráři a cestovních aktivitách dítěte, účel těchto aktivit i potvrzení a svolení udělené cestujícímu rodiči či zákonnému zástupci o cestování s dítětem. Písemný souhlas by měl být ideálně notářsky ověřen veřejným notářem, který byl svědkem podpisu rodiče(ů).

3) (volitelné) Dokumenty potvrzující opatrovnictví, rodné listy, úmrtní listy, adopční papíry – v případě relevance mohou dospělí cestující s dítětem poskytnout dodatečné dokumenty, které podporují jejich právo na cestování s dítětem.

Co se stane, když nedodám dokumenty dokazující mé právo cestovat s dítětem?

CBP má právo zadržet cestujícího rodiče nebo zákonného zástupce, dokud se nevyjasní daná situace. Pokud jeden z rodičů zemřel, nebo má jeden z rodičů dítě ve výhradní péči, poté i další dokumenty jako rozhodnutí soudu o svěření do výhradní péče, rodné listy se jménem jednoho rodiče, úmrtní listy druhého rodiče apod. mohou pomoci úředníkům CBP získat úplný obraz o cestovní situaci dítěte.

Závěr

Cestování do Spojených států s dítětem vyžaduje po svobodných rodičích či zákonných zástupcích dodatečné dokumenty související s cestováním s nezletilými. Tyto dokumenty mohou být notářsky ověřené písemné souhlasy od necestujících rodičů, nebo rozhodnutí soudu o péči, rodné listy a další právní dokumenty, které pomohou dokázat právo cestujícího rodiče na překročení hranic USA s nezletilým.

Pokud jste držitelem pasu země účastnící se Programu bezvízového styku a přejete si získat povolení ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se žádostí nebo se podívejte na často kladené otázky a zjistěte o ESTA více

Zažádejte o ESTA